இந்தியர்கள் மாற்றியமைத்து உருவாக்கிய 20 அசத்தலான வாகனங்கள்

நம்ம நாட்டு சாமானிய மக்கள் கூட அறிவும் புதுமை சிந்தனையும் நிறைந்தவர்கள்.பெரிய அளவில் வசதி வாய்ப்பு இல்லாத போதிலும் கிடைக்கும் பொருட்களை வைத்து புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்துவதில் வல்லவர்கள். வாகனங்களை கண்டு பிடித்தது வேண்டுமானால் வெளி நாட்டவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் அவற்றை மாற்றி புதிய வித்தியாசமான வாகனங்களை உருவாக்குவதில் இந்தியர்களுடன் யாரும் போட்டி போட முடியாது.

இப்படி நம்ம ஆட்கள் மாற்றியமைத்து உருவாக்கிய 20 அசத்தலான வாகங்கங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

#1

v1

 

#2

v2

 

#3

v3

 

#4

v4

 

#5

v5

 

#6

v24

 

#7

bd

 

#8

aauto

 

#9

v8

 

#10

v9

 

#11

v11

 

#12

v25

 

#13

v10

 

#14

v12

 

#15

v13

 

#16

v14

 

#17

v17

 

#18

v16

 

#19

v15

 

#20

b4