ராஜதந்திரத்தைக் காட்டும் 22 நகைச்சுவை புகைப்படங்கள்

ராஜதந்திரம் என்பதற்கு ஏற்ப புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுபவர்களின் 22 புகைப்படங்கள் இங்கே இடம் பெற்றுள்ளன.

இந்த புகைப்படங்களில் புதிய ஐடியாக்கள், புத்திசாலித்தனம் நிரம்பி இருந்தாலும் இவற்றில் நகைச்சுவையும் உள்ளன.ஆகவே இந்த புகைப்படங்கள் வியக்க வைப்பதுடன் ரசிக்கவும் வைக்கும்.

 

#1

r1

 

#2

r2

 

#3

r3

 

#4

r4

 

#5

r5

 

#6

r6

 

#7

r7

 

#8

r8

 

 #9

r9

 

#10

r23

 

#11

r11

 

#12

r12

 

#13

r13

 

#14

r14

 

#15

r15

 

#16

r16

 

#17

r17

 

#18

r18

 

#19

R19

 

#20

r20

 

#21

r21

 

#22

r22