வேற லெவல் ஆட்களைக் காட்டும் 27 புகைப்படங்கள்

மனிதர்கள் பல விதம் சிலருக்கு நகைச்சுவையாக செயல் பட பிடிக்கும், சிலருக்கு எல்லாவற்றிலும் ரிஸ்க் எடுக்க பிடிக்கும். சிலர் எந்த செயலையும் புதிய ஐடியாக்களுடன் வித்தியாசமாக செய்வார்கள். இப்படி வித்தியாசமாக நகைச்சுவையாக செயல்படுபவர்களின் 27 புகைப்படங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

#1

f2

 

#2

f2

 

#3

f19

 

#4

f1

 

#5

f6

 

#6

f7

 

#7

f8

 

#8

f10

 

#9

f11

 

#10

f12

 

#11

f13

 

#12

f14

 

#13

f15

 

#14

f16

 

#15

f17

 

#16

f18

 

#17

f3

 

#18

s1

 

#19

f21

 

#20

i13

 

#21

f22

 

#22

f3

 

#23

f25

 

#24

f26

 

#25

f27

 

#26

f29

 

#27

f30