வித்தியாசமான நகைச்சுவையான ஐடியாக்களைக் காட்டும் 23 புகைப்படங்கள்

எந்த செயலையும் வித்தியாசமாக புதிய ஐடியாக்களுடன் செய்பவர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். இந்த ஐடியாக்களில், எளிமையான பொருட்களை சிறப்பாக பயன்படுத்தும் புத்திசாலித்தனம் இருந்தாலும் இவற்றில் சில ஐடியாக்கள் நகைச்சுவையாக மாறிவிடுவதும் உண்டு.

அந்த வகையில் அமைந்த, வித்தியாசமான நகைச்சுவையான ஐடியாக்களைக் காட்டும் 23 புகைப்படங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

#1

in1

 

#2

in3

 

#3

in4

 

#4

in5

 

#5

in6

 

#6

in7

 

#7

in8

 

#8

in9

 

#9

in10

 

#10

in11

 

#11

in12

 

#12

in13

 

#13

in14

 

#14

in15

 

#15

in16

 

#16

in17

 

#17

in18

 

#18

in19

 

#19

in20

 

#20

in21

 

#21

in22

 

#22

in24

 

#23

in25