வேற லெவல் ஐடியாக்களை காட்டும் 15 நகைச்சுவை புகைப்படங்கள்

சிலர் வித்தியாசமாக செய்வதாக நினைத்து நகைச்சுவையாக செய்த 15 ஐடியாக்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

#1

f1

 

#2

f2

 

#3

f3

 

#4

f4

 

#5

f5

 

#6

f6

 

#7

f7

 

#8

f8

 

#9

f9

 

#10

f10

 

#11

f11

 

#12

f12

 

#13

Copy of Jugaad8

 

#14

f15

 

#15

f16