கடைகளின் நகைச்சுவையான பெயர்களைக் காட்டும் 13 புகைப்படங்கள்

சிலர் கடைகளுக்கு வித்தியாசமாக பெயர் வைப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு நகைச்சுவையாக பெயர் வைத்து விடுவது உண்டு.அந்த வகையில் வரும் 13 நகைச்சுவை  புகைப்படங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

#1

s1

 

#2

s2

 

#3

s3

 

#4

S4

 

#5

s5

 

#6

s6

 

#7

s7

 

#8

s8

 

#9

s9

 

#10

s10

 

#11

s14

 

#12

s12

 

#13

S13