இதைக் கட்டிய புத்திசாலிகள் எல்லாம் யாருய்யா என்று வியக்க வைக்கும் 32 புகைப்படங்கள்

சில கட்டுமானங்களின் போது முறையான திட்டமிடல் இல்லாததாலும், துல்லியமான அளவீடுகள் இல்லாததாலும் தவறு நேர்ந்து விடுவது உண்டு. அவ்வாறு கட்டுமானங்களின் போது நகைச்சுவையாக ஏற்பட்ட  தவறுகளை இந்த 32  புகைப்படங்களில் பார்க்கலாம்.

 

#1

e1

 

#2

e7

 

#3

e20

 

#4

e3

 

#5

e19

 

Flipkart Deal of the Day :

American Tourister, Skybags, Wildcraft, Puma  பேக்குகளுக்கு 70% வரை தள்ளுபடி

 

#6

e9

 

#7

e8

 

#8

e21

 

#9

e10

 

#10

e6

 

#11

e11

 

#12

e13

 

#13

e14

 

#14

e15

 

#15

e18

 

#16

e23

 

Flipkart Deal of the Day :

American Tourister, Skybags, Wildcraft, Puma  பேக்குகளுக்கு 70% வரை தள்ளுபடி

 

#17

f1

 

#18

f2

 

#19

f3

 

#20

f7

 

#21

f4

 

#22

f5

 

#23

f6

 

#24

f8

 

#25

f9

 

#26

f10

 

#27

f11

 

#28

f12

 

#29

f13

 

#30

f14

 

#31

f15

 

#32

414

 

Via : dailymoss / wonderfulengineering