நம்ம ஆட்களின் புத்திசாலித்தனத்தை காட்டும் 20 புகைப்படங்கள்

நம்ம நாட்டில் பெரிய அளவில் கல்வி பெறாத மக்களும் கூட எந்த ஒரு பொருளையும் புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்தும் அறிவு கொண்டவர்கள். இருக்கின்ற பொருளை வைத்தே புதிய பொருளை கண்டுபிடிக்கும் திறமை கொண்டவர்கள்.

அந்த வகையில்  நம்  நாட்டு மக்களின் புத்திசாலித்தனத்தை காட்டும் 20 புகைப்படங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

#1

a2

 

#2

a1

 

#3

a3

 

#4

a4

 

#5

a5

 

#6

a6

 

#7

a7

 

#8

a8

 

#9

a9

 

#10

a10

 

#11

a11

 

#12

a12

 

#13

a13

 

#14

a14

 

#15

a15

 

#16

a16

 

#17

a17

 

#18

a18

 

#19

a19

 

#20

new