சமையல் விஷயத்திலும் இந்தியர்கள் ஜீனியஸ்கள் என்பதைக் காட்டும் 15 புகைப்படங்கள்

அசத்தலான பல சுவைகளில் உணவை சமைப்பதில் நம் நாட்டு மக்களை யாரும் அடித்துக் கொள்ள  முடியாது. அதை போல சமைக்கும் முறைகளிலும் அருமையான பல புத்திசாலித்தனமான  ஐடியாக்கள் நம் நாட்டு மக்களால் பின்பற்றப்படுகின்றன. அதனைக் காட்டும் 15 புகைப்படங்களை பின் வருமாறு பார்க்கலாம்.

 

#1

c1

 

#2

c2

 

#3

c3

 

#4

c4

 

#5

c5

 

#6

c6

 

#7

c7

 

#8

c8

 

#9

c9

 

#10

c10

 

#11

c11

 

#12

c13

 

#13

c14

 

#14

c15

 

#15

c16