வாகனங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு பாவம் என்பதைக் காட்டும் 25 புகைப்படங்கள்

வாகனங்களில் அவற்றின் கொள்ளளவைக் காட்டிலும் அளவுக்கு அதிகமாக பொருட்கள் ஏற்றும் பழக்கம் உலகம் முழுவதும் காணப்படுகின்றது.பயணச் செலவை குறைப்பதற்காக சிலர் இந்த மாதிரி அதிக சுமை ஏற்றும் செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இது ஒரு வகை சிக்கன நடிவடிக்கையாக இருந்தாலும் இதில் ஆபத்தும் நிறைந்துள்ளது. மேலும் இது சாலையில் செல்லும் பிற வாகனங்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் செயலாகும்.

இவ்வாறு வாகனங்களில் அளவுக்கு அதிகமாக சுமை ஏற்றப்பட்டுள்ள காட்சிகளை இந்த 25 புகைப்படங்களில் காணலாம்.

 

#1

v1

 

#2 

v2

 

#3

v3

 

#4

v4

 

#5

v5

 

#6

v6

 

#7

v7

 

#8

v8

 

#9

v9

 

#10

v10

 

#11

v11

 

#12

v12

 

#13

v13

 

#14

v26

 

#15

v15

 

#16

v16

 

#17

v17

 

#18

v18

 

#19

v19

 

#20

v20

 

#21

v22

 

#22

v21

 

#23

v23

 

#24

v24

 

#25

v25

 

Via : Pinterest