கப்பல்கள் சாலையில் கொண்டு செல்லப்படுவதைக் காட்டும் 8 புகைப்படங்கள்

சில நேரங்களில் கடலை விட்டு தூரத்தில் இருக்கும் கப்பல் கட்டுமானங்களில் கட்டப் படும் சிறிய ரக கப்பல்கள் ட்ரக் மூலம் சாலை வழியாகத்தான் கடலுக்கு கொண்டு செல்லப் படுகின்றன. இந்த வித்தியாசமான காட்சிகளைக் காட்டும் 8 புகைப்படங்களை இங்கே
பார்க்கலாம்.

 

#1

ship

 

#2

59d5c9792263938c6ad6ea08ebd343d7

 

#3

bfb3809569e4355a953ad7bafbb3c4b3

 

#4

4d11e5fd685037f2cab4a9019190478e

 

#5

fd5cc00676efa96d37233492bb84c894

 

#6

navigating-01

 

#7

Cruise Ship Dock In Road Town

 

#8

1182744-3x2-940x627