தட் ‘நண்பேன்டா’ மொமண்ட்டைக் காட்டும் 12 புகைப்படங்கள்

நண்பர்கள் பல விதம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு விதம். சில நண்பர்கள் ‘நண்பேன்டா’ என்ற பெயரில் படுத்தும் பாடுகள் சொல்லி மாளாது. அப்படி சில நண்பர்களின் நட்பான தொல்லைகளை பின்வரும் 12 புகைப்படங்களில் பார்க்கலாம்.

 

#1

n1

 

#2

n7

 

#3

n11

 

#4

Monkey

 

#5

N2

 

#6

n4

 

#7

n8

 

#8

n5

 

#9

n6

 

#10

g8

 

#11

n12

 

#12

n10