‘ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காய்’ என்பதைக் காட்டும் 15 புகைப்படங்கள்

“ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காய்” என்பதை போல சிலர் ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை செய்வதை பார்த்து இருக்கலாம்.இது ஒரு வகை திறமையாக இருந்தாலும் எல்லோராலும் ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை சிறப்பாக செய்ய இயலாது.

ஒரே நேரத்தில் பல வேலை என்பது கடமைக்கு இருப்பதுடன் சில நேரத்தில் நகைச்சுவையாகவும் இருப்பதைக் காணலாம்.

இப்படி ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை செய்பவர்களின் 15 புகைப்படங்களை பின்வருமாறு பார்க்கலாம்.

 

#1

m2

 

#2

M1

 

#3

mu5

 

 

 

#4

mu6

 

#5

mu9

 

#6

m4

 

#7

mu7

 

#8

mu8

 

#9

mu10

 

#10

mu11

 

#11

m16

 

#12

mu12

 

#13

mu13

 

#14

mu15

 

 

#15

mu14

 

Via : funcage

 

நகைச்சுவையான அலப்பறைகளைக் காட்டும் 8 புகைப்படங்கள்

 

#1  டிராவல் அலப்பறை

e1

 

#2  சிசிடிவி அலப்பறை

e2

 

#3  கார் கிரியேட்டிவிட்டி அலப்பறை

e3

 

#4  கிரிக்கெட் அலப்பறை

e4

 

#5  ஓவர் லோட் அலப்பறை

e5

 

#6  ஆர்க்கி டெக்ச்சர் அலப்பறை 

e6

 

#7  பைக் அலப்பறை

e7

 

#8  ஸ்மார்ட்போன்  அலப்பறை

e8