பறவைகள் புத்திசாலித்தனமாக செயல்படும் அசத்தலான வீடியோ

பறவைகளில் ஒரு சில பறவைகள் புத்திசாலித்தனமாக செயல்படக் கூடியவை. அவற்றின் அறிவாற்றலைப் பார்க்கும் போது இதற்கு இவ்வளவு அறிவு எங்கிருந்தது வந்தது என்ற ஆச்சர்யம் ஏற்படும்.

அப்படி இந்த வீடியோவில் புத்திசாலித்தனமாக செயல்படும் சில பறவைகளின் தொகுப்பு இடம் பெற்றுள்ளது.