விலங்குகள் பறவைகளின் ‘திருட்டு பசங்க’ குறும்பைக் காட்டும் 12 புகைப்படங்கள்

பாட்டியிடமிருந்து காக்கா வடையை சுட்ட கதையைக் கேட்டு வளர்ந்தவர்கள் நாம். அந்த காக்காவைப் போல  நிஜத்திலும் சில விலங்குகளும் பறவைகளும் மனிதர்களிடம் இருந்து ஆட்டையைப் போட தவறுவதில்லை. இந்த அழகிய திருட்டுப் பசங்களை பின்வரும் புகைப்படங்களில் பார்க்கலாம் வாங்க.

 

#1

deer

Credit : Flickr/patroitic1

 

#2

bird1

 

Via : www.animals-zone.com

 

#3

cookie

Credit : Unknown

 

#4

cat-thief

Via : www.earthporm.com

 

#5

cat

Via : www.pinterest.com

 

#6

cat-thief-funny

Via : www.earthporm.com

 

#7

bird2

Credit : unknown

 

#8

animal-thief

Credit : Unknown

 

#9

funny

Credit : Flickr/SudsMuffinCanada

 

#10

Aggressive-Monkeys6

Via : www.petsfoto.com

 

#11

15-hilarious-times-animals

Via : www.imgur.com

 

#12

cat1

Via : www.thechive.com