இந்தியர்கள் எல்லாம் வில்லேஜ் விஞ்ஞானிகள் என்பதை காட்டும் 12 புகைப்படங்கள்

தங்களிடம் இருக்கின்ற பொருளை திறமையாக பயன்படுத்திக் கொள்வதில் இந்தியர்கள் வல்லவர்கள். தற்போது பயன்பாட்டில் இருக்கும் பல சாதனங்கள் வெளிநாட்டவர்கள் கண்டு பிடித்ததாக இருக்கலாம். ஆனால் அதை எப்படி சிறப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் நம்மிடம் தான் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

அப்படி இந்தியர்கள் எல்லாம் வில்லேஜ் விஞ்ஞானிகள் என்பதை நிரூபிக்கும் 12 புகைப்படங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

#1

1

Credit : www.projectsjugaad.com

 

#2

2

Credit : www.onlyjugaad.files.wordpress.com

 

#3

3

Credit : www.bp.blogspot.com

 

#4

4

Credit : www.bp.blogspot.com

 

#5

5

Credit : www.e9fun.com

 

#6

6

Credit : www.projectsjugaad.com

 

#7

7

Credit : www.desicomments.com

 

#8

8

Credit : www.bp.blogspot.com

 

#9

9

Credit : www.bcbilli.com

 

#10

10

Credit : www.top10wala.in

 

#11

11

Credit : www.jokesfb.com

 

#12

12

Credit : www.imagemadly.com

 

Via : www.desinema.com