விலங்குகள் எல்லாம் எவ்வளவு பாசமானவை என்பதைக் காட்டும் 10 புகைப்படங்கள்

அன்பு பாசத்திற்கு ஜாதி, மதம், இனம் என்று எதுவும் தடையாய் இருப்பதில்லை. மனிதர்களை போலவே விலங்குகளும் மற்ற விலங்குகளிடம் அன்பு காட்டக் கூடியவை தான். ஒரே இனத்தில் மட்டும் இல்லாமல் வெவ்வேறு இன விலங்குகள் நெருங்கி பழகி பாசம் காட்டவும் செய்கின்றன.

அவ்வாறு வெவ்வேறு இன விலங்குகள் ‘நண்பேன்டா’வாக பாசம் பொழியும் புகைப் படங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

11

 

12

 

14

 

15

 

19

 

20

 

22

 

13

 

16

 

23

 

Via : www.ebaumsworld.com