உலகமெங்கிலும் உள்ள இருபது அட்டகாசமான பாலங்கள் ( புகைப்பட தொகுப்பு )

தற்போது எல்லாம் பாலங்கள் வெறும் வாகனப் போக்குவரத்திற்கான இடமாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாட்டின் பெருமையை விளக்கும் இடமாக பார்க்கப்படுகின்றன. ஒரு நாட்டின் உள் கட்டமைப்பு வசதிகளை அந்த நாட்டில் கட்டப் பட்டுள்ள பாலங்களை வைத்தே மதிப்பிடலாம். இதனால் ஒவ்வொரு நாடும் பாலங்களை பிரம்மாண்டமாக புதிய வடிவங்களில் கட்ட ஆரம்பித்துள்ளன.

அந்த வகையில் தற்போது உலகமெங்கும் உள்ள இருபது அட்டகாசமான பிரம்மாண்டமான பாலங்களை இங்கு பார்க்கலாம்.

 

Golden Gate Bridge, San Francisc

Golden-Gate

 

Akashi Kaikyo Bridge, Japan

Kobe, Japan --- The Akashi Strait Bridge in Kyoto, Hyogo Prefecture, Japan is the longest suspension bridge in the world. --- Image by © Robert Essel/Corbis

 

Rolling Bridge, London

Rolling-Bridge

 

Juscelino Kubitschek Bridge, Brazil

Juscelino-Kubitschek

 

Millau Viaduct, France

Millau-Viaduct

 

Gateshead Millenium Bridge, England

Gateshead-Millenium

 

Hangzhou Bay Bridge, China

Hangzhou-Bay

 

Langkawi Sky Bridge, Malaysia

Langkawi-Sky

 

Bandra Worli Sea Link, India

bandra_worli_sea_link

 

Sidu River Bridge, China

Sidu-River-Bridge

 

Nanjing Yangtze River Bridge, China

Nanjing-Yangtze-River

 

Chapel Bridge, Switzerland

Chapel-Bridge

 

Oresund Bridge, Sweden

Oresund-Bridge-Sweden

 

The Royal Gorge Bridge, Colorado

The-Royal-Gorge

 

Capilano Suspension Bridge, Canada

Capilano-Suspension

 
Tower Bridge, London

Tower Bridge

 

Kintai Bridge, Japan

Kintai-Bridge

 

Si-o-se-Pol-Bridge, Iran

Si-o-se-Pol-Bridge

 

Bosphorus Bridge, Turkey

Bosphorus-Bridge-Turkey

 
Henderson Waves Bridge,Singapore

Henderson-Waves-Bridge-Singapore

 

Carrick-a-Rede Rope Bridge, Northern Ireland

Carrick-a-Rede-Rope

 

Via : www.hiconsumption.com