உலகம் முழுவதிலும் மேற்கொள்ளப்படும் சில ஆபத்தான ரயில் பயணங்கள் (போட்டோ மற்றும் வீடியோ இணைப்பு)

நீண்ட தூர பயணங்களுக்கு பெரும்பாலான மக்களின் தேர்வாக இருப்பது ரயில் பயணங்கள் தான். கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்ட பொருளாதார வளர்ச்சியில் ரயில்களின் பங்கு அதிகம் உள்ளது. இப்படி பொது போக்குவரத்திற்கு அதிகம் பயன்படுவதாலும் அதிக அளவில் பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல பயன்படுவதால் உலகில் உள்ள சில சிக்கலான பகுதிகளிலும் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இப்படி உலகம் முழுவதும் உள்ள சில ஆபத்தான ரயில் பாதைகள் மற்றும் ஆபத்தான ரயில் பயணங்களைபற்றி இங்கு பார்க்கலாம். இந்த ஆபத்தான ரயில் பாதைகளில் ரயில் பயணம் செய்யும் காட்சியை கீழே உள்ள வீடியோவில் காணலாம்.

1.Maeklong Railway

Maeklong1

maeklong2

 

2.Nariz del Diablo Railway

Nariz-del-Diablo1

Nariz-del-Diablo2

 

3.Pamban Bridge

pamban1

pamban2

 

4.Bangladesh Railway

bangladesh1

A man crosses a rail track as an overcrowded train approaches a railway station in Dhaka August 30, 2011. Millions of residents in Dhaka are travelling home from the capital city to celebrate the Eid al-Fitr holiday on Tuesday. Bangladesh will celebrate Eid al-Fitr on Wednesday. REUTERS/Andrew Biraj (BANGLADESH - Tags: RELIGION TRANSPORT)

 

4. Ferrocarril Central Andino

ferro1

ferro2

 

5.Indian Railway

indian railway1

indian-railway

 

6. White Pass and Yukon Route

white pass 1

white pass2

 

7. Burma Railway

burma1

burma2

 

8. Pilatus Railway

pilatus1

pilatus2

 

9. Tren a las Nubes

tren1

tren2

 

10. Gelmerbahn Funicular

gel1

gel2

 

இந்த ஆபத்தான ரயில் பாதைகளில் ரயில் பயணம் செய்யும் காட்சியை இந்த  வீடியோவில் காணலாம்.

Credit : Facts Factory